Breaking News

ရည်မှန်းချက်နှင့်မျှော်မှန်းချက်

ရည်မှန်းချက်

  • ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြု နိုင်စေရန်
  • နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများနှင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော အရည်အချင်း ပြည့်ဝသောနည်းပညာဘွဲ့ရ (Technologists) များ မွေးထုတ်နိုင်စေရန်

မျှော်မှန်းချက်

  • ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်စေရန် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများနှင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော အရည်အချင်းပြည့်ဝေသာ နည်းပညာဘွဲ့ရ (Technologists)များ မွေးထုတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
  • ထို့ပြင် ပညာရေးထူးချွန်သော နည်းပညာဘွဲ့ရ(Technologists)များအတွက် ဘဝတစ်သက်တာ သင်ကြားမှုအစီအစဉ်အဖြစ် တစ်ဆင့်မြင့်ပညာရေးဖြစ်သည့် မဟာဘွဲ့အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာသင်တန်းများနှင့် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများသို့ ဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုင်စေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။